Liikmelisus

Tänaseks on külaseltsil 73 liiget. Liikmetele laianevad põhikirjas sätestatud õigused ja kohustused.

Liikmeks astumiseks tuleb esitada külaseltsi juhatusele avaldus.

Külaseltsi liikmelisus on seotud sisseastumis- ja liikmemaksuga.
♦ Sisseastumismaks on füüsilistele isikutele 10€ ja aastamaksu suurus on
füüsilistele isikutele 5 €
♦ Sisseastumismaks on juriidilistele isikutele 80€ ja aastamaksu suurus on
juriidilistele isikutele 40€

Liikmemaks tuleb tasuda iga aasta 31. märtsiks MTÜ Maidla Külaselts arveldusarvele EE552200221022400920, selgitusse märkida liikmemaks ja nimi /nimed.