Fotomeenutus Maidla Külakeskuse renoveerimisest.

Tööde teostamise aeg on olnud pikka ning projektiga seotud osalejate poolt palju pühendumist nõudnud aga lõpptulemus on seda igati väärt.

***

Projekti eesmärgiks oli värvida üle Maidla külakeskuse hooned. Tänu projektist saadud rahastusele muutus meie külakeskuse ilme kaunimaks ja hoonete kasutusiga pikemaks.

Maidla külakeskuse renoveerimise maksumuseks kujunes 20 000 € eurot, millest Saue valla poolne kaasfinantseering 16 000 € ja 4000 € on rahastatud “Kohaliku omaalgatuse programmi vahenditest”.

Posted in Uudis | Leave a comment

„Maidla külakeskuse hoonete värvimine”

Maidla Külaselts sai täna teavituse, et meie esitatud projekt „Maidla külakeskuse hoonete värvimine” sai positiivse otsuse.

Projekti eesmärgiks on värvida üle Maidla külakeskuse hooned: peamaja, kõrvalhoone, lava, välikäimla ja kuur. Tänu projektist saadud rahastusele muutub külakeskuse ilme kaunimaks ja hoonete kasutusiga pikeneb. Töödega alustatakse järgmise aasta kevadel.

„Projekti on rahastatud kohaliku omaalgatuse programmi vahenditest” summaga 4000 eurot.

Posted in Uudis | Leave a comment

KOGUKONDLIK TURVALISUS

MTÜ Maidla Külaselts sai 2020 aastal positiivse otsuse projektile

„Generaator – kriisiolukorraks”.

Projekti eesmärk: Maidla ja Pärinurme külade elanikud saavad projekti edukuse korral jätkata oma mitmekülgset tegevust ka siis kui peaks katkema elektriühendus.

Projekti tulem: Projekti elluviimise tulemusena on MTÜ Maidla Külaseltsil olemas generaator, mis võimaldab Maidla seltsimaja igal ajal toimivana hoida. Meie aktiivne kogukond saab korraldada erinevaid üritusi Maidla terviserajal ja Maidla paisjärve ääres.

„Projekti on rahastatud kohaliku omaalgatuse programmi vahenditest” summaga 3553,20 eurot.

Posted in Uudis | Leave a comment

KOGUKONDLIK TURVALISUS

Maidla Külaselts on esitanud KÜSK-i   ( SA Kodanikuühiskonna Sihtkapital) taotluse ”  Kogukondlik turvalisus 2017″  kogukondliku turvalisuse tõstmise raames, mille lõpp-eesmärgiks on rajada Maidla paisjärve äärde veekogu kuivhüdrant.

Suur heameel on tõdeda, et nimetatud taotlus on rahuldatud ning KÜSK finantseerib projekti summas 3317,40 €, millele lisandub Maidla Külaseltsi omaosalus 5%.

KYSK-Sisemin_logo_KodYhisk_toetuseks

Posted in Uudis | Leave a comment

Maidla ja Pärinurme külade kokkutulek, 775 juubel ja avatud külaväravad – kohviku 27.08.2016

külapäevade_plakat

Posted in Üritus, Uudis | Leave a comment