Külavanemad

Maidla ja Pärinurme külade külavanemad:

2014 – 2015: Siim Valgeväli

2009 – 2014: Aavo Mitt

2005 – 2009: Valter Grünberg