Maidla Terviserada

Maidla terviserada ja puhkeala asub Jõemetsa kinnistul, mis paikneb Saue vallas Maidla suvilate piirkonnas. Alale pääseb mööda kruusakattega teed (Mõisahärra tee L4). Ala on kolmest küljest ümbritsetud suvilakruntidega.

Asukoht: http://kaart.delfi.ee//?bookmark=9c0229f30d4c5bcf6a980f166ad8207c või Google Maps rakenduses “Jõemetsa Seikluspark”

Projekti eesmärk:

Maidla ja Pärinurme elanikud saavad projekti läbi oma külla korraliku aastaringselt kasutatava tervisesporti ning aktiivset eluviisi toetava terviseraja nii lastele kui täiskasvanutele, seeläbi muutub tervisespordi harrastamine turvalisemaks, saame arendada erinevaid füüsilisi oskusi, edendame suvilate piirkonna muu rahvuslaste integreerumist keskkonda ja hoogustame seeläbi küla ühtekuuluvustunnet.

Projekti tulem:

Terviserada hõlmab kunstkünkaga jooksu/suusarada, jalgpalliväljakut, mänguväljakut, jõujaamasid, puhkeala, seiklusrada. Terviserada võimaldab külaseltsil korraldada tervisespordi üritusi, vastlapäevi, kokkusaamisi, on avalik ja igapäevases kasutuses.

Ajajoon:

Aeg
Tegevused
Väljundid
Mai-juuni 2015
Maidla suvilate terviseraja projekti tellimine
Valmis Maidla suvilate terviseraja projekt
August 2015
Lepingu sõlmimine Saue vallavalitsusega Jõemetsa üldmaa tasuta kasutusse andmise osas.
Sõlmitud leping MTÜ Maidla külaselts ja Saue Vallavalitsuse vahel.
Aprill 2016
Jõemetsa kinnistu metsaraie tööd, metsamaterjali müük
Osaline lageraie terviseraja alal
Mai 2016
Kändude juurimine, rahastamine metsamaterjali müügist
Kändudest puhastatud terviserada
Mai 2016
Terviseraja ja platside pealmise huumuskihi eemaldamine
Puhastatud ja korrastatud raja koridor, platsid ja väljakud
Mai-juuni 2016
Kraavide puhastamine, jalgpalliväljaku rajamine koostöö Saue Vallavalitsusega – investeeringutoetus
Süvendatud kraavid, silutud jalgpalliväljak
Mai 2016
Tehiskünka rajamine, mõõtmed ca 30×20, kõrgus 3m, nõlvad võimalikult laugjad, et vältida pinnase erosiooni.
Valmis tehisküngas : Projekti rahastab rahandusministeerium kohaliku omaalgatuse programmi vahenditest;
 
Mai-sept 2016
Puiduhakke laialivedu, jalgpalliväljaku haljastamine, purrete valmistamine, tehiskünka nõlvade haljastamine –omaalgatuslikud talgud
Puidu hakkega kaetud terviserada, haljastatud jalgpalliväljak, tehisküngas ning valminud 1 purre.

Tehiskünka rajamist toetati kohaliku omaalgatuse programmist summas 1976,40 eurot projekti elluviimiseks.

kusk_logo

Mai 2017               kevadtalgud       Jalgpalliväravate paigaldamine, silla ehitus, võrkpalliväljaku pinnasetööd, katmine multsikangaga ning liiva pealevedu

Juuni 2017           murutrimmer/võsalõikaja ostmine hooldetöödeks   Terviseraja hooldamine: „Projekti rahastab rahandusministeerium kohaliku omaalgatuse programmi vahenditest

Juuli 2017              Saue vald investeeringu toetus  3180.-              paigaldatud välitrenazöörid /riding machine, kõhulihaste pink, tasakaalumasin, eritasemeline rippkang

August 2017         sponsorlus More Chartering OÜ   463,70                                            võrkpallipostid, võrk, piirdelindid

Sept 2017             sügistalgud