Liikmelisus

LIIKMELISUS:

Tänaseks on külaseltsil 65liiget. Liikmetele laianevad põhikirjas sätestatud õigused ja kohustused.

Liikmemaksu suurus on 2 eurot, mis tuleb tasuda iga aasta 1. veebruariks MTÜ Maidla Külaselts arveldusarvele EE552200221022400920, selgitusse märkida liikmemaks ja nimi /nimed.