Monthly Archives: September 2017

Terviseraja hoolduse inventari soetamine

Maidla terviseraja hoolustöödeks vajaliku trimmeri/võsalõikaja ostmist toetati kevadvoor 2017.a. Kohaliku Omaalgatuse Programmist summas 679,50 eurot projekti elluviimiseks. MTÜ Maidla Külaselts osaline omafinantseering 75,50

Posted in Uudis | Leave a comment

KOGUKONDLIK TURVALISUS

Maidla Külaselts on esitanud KÜSK-i   ( SA Kodanikuühiskonna Sihtkapital) taotluse ”  Kogukondlik turvalisus 2017″  kogukondliku turvalisuse tõstmise raames, mille lõpp-eesmärgiks on rajada Maidla paisjärve äärde veekogu kuivhüdrant. Suur heameel on tõdeda, et nimetatud taotlus on rahuldatud ning KÜSK finantseerib projekti summas … Continue reading

Posted in Uudis | Leave a comment