Monthly Archives: October 2008

Maidla rahvas tunneb muret prügiveo ja lumelükkamise pärast

Saue Vallavalitsuse külaskäigul Maidlasse jagas külarahvas vallaisadega oma muret jäätmekäitluse ja talvise teedehoolduse korraldamise üle. Kuigi vallavalitsusel oli ettevalmistatud ülevaated nii kinnisvara planeerimise kui sotsiaaltöö teemadel, siis kõige emotsioonide rohkemaks kujunesid teemad, mis otseselt külarahva igapäeva olmet puudutavad. Nimelt ei … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment